İş Güvenligi Hizmetleri

safety

Risk Analizleri

Risk yönetimi şirketin varlıklarının, gelirleri ve prestijinin korunması  yönünde yapılan yönetim çalışmalarıdır. Risk yönetimi programının  başarısı risklerin firmaya olan maliyetinin zaman içinde gösterdiği  düşüş olarak ölçülmektedir. Buna ulaşmanın bir yolu, kontrol  tedbirleri etkili olduğu sürece, bu tedbirleri uygulamak suretiyle  kayıpların büyüklüğünü ve sıklığını azaltmaktır. Bu uygulamanın ardından kalan riskler belirlenip değerlendirilir. En  iyi risk önceden önlenmiş olan risktir. En ucuz ve etkin yöntem,  kayıplar gerçekleşmeden önce olası risklerin tespiti, analizi ve mümkün olan en etkili kontrol yöntemleri ile ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir limit altına düşürülmesidir.  Devamı İçin Tıklayınız.

OHSAS18001

PERİYODİK KONTROLLER

A-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri   B-Risk Değerlendirmesi -Risk Değerlendirilmesinin yapılarak saha aksiyon planın oluşturulması C-Periyodik Kontroller -Elektrik Kontrolleri (yılda bir) -Ana Pano Topraklama Ölçümleri ve Raporlanması -Paratoner Topraklama Ölçümleri ve Raporlanması -Paratoner Etki Çapı Krokisi -Mekanik Kontrolleri Basınçlı Kaplar (yılda bir) -Buhar Kazanı -Kompresör -Hidrofor Devamı İçin Tıklayınız.

3

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

Ortak sağlık güvenlik biriminin amacı; insan sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla kullanılan kişisel koruyucu donanım imalatı , ithalatı , dağıtımı piyasaya arzı, hizmet sunumu ve denetim ve üçüncü şahısların tehlikelere karşı korunmasına ilişkin esaslar düzenlemek için (09.şubat 2009) yöneltmelik yürürlüğe girmiştir. Uygunluk işaretin yola çıkarak anlatmaya başlayalım. Bu işareti gördüğümüzde kişisel  koruyucu donanım yöneltmelik standartlarına uyduğunu gösterir burada sadece işarete bakıp alıp olmaz sembol sadece bir göstergedir elle ve gözle de test etmeliyiz çünkü sahte üretimleri olabiliyor.  Devamı İçin Tıklayınız.